Ceny

První lekce

 • PRVNÍ HODINA
  200
  • První lekce
  • 55 min
 • PRVNÍ HODINA INTENZIVNÍ SKUPINA
  300
  • První lekce v intenzivní skupině
  • 85 min

Jedna lekce

 • JEDNA LEKCE - STANDARD
  350
  • jedna lekce
  • 55 min
 • JEDNA LEKCE - INTENZIVNÍ
  450
  • jedna lekce
  • 85 min

Předplatné

 • PŘEDPLATNÉ - STANDARD
  2600
  • 10 lekcí
  • 10 týdnů
  • prodloužení za 2300 Kč
 • PŘEDPLATNÉ - INTENZIVNÍ
  3300
  • 10 lekcí
  • 10 týdnů
  • prodloužení za 3000 Kč
 • PŘEDPLATNÉ ZKUŠEBNÍ
  500
  • 3 zkušební hodiny
  • body balet, strečink, Caribbean mix
 • PŘEDPLATNÉ NEOMEZENÉ
  2300
  • platí pouze pro lekce 55 min
  • 1 měsíc
  • body balet, strečink, latino solo
  • ranní hodiny
 • PŘEDPLATNÉ NEOMEZENÉ
  2500
  • platí pouze pro lekce 55 min
  • 1 měsíc
  • body balet, strečink, latino solo
  • večerní hodiny
 • PŘEDPLATNÉ NEOMEZENÉ
  2700
  • platí pouze pro lekce 55 min
  • 1 měsíc
  • body balet, strečink, latino solo
  • ranní + večerní hodiny

Soukromá lekce

 • SOUKROMÁ LEKCE - 1 OSOBA
  900
  • jedna lekce
 • SOUKROMÁ LEKCE - 2 OSOBY
  1000
  • jedna lekce
 • SOUKROMÁ LEKCE - 3 OSOBY
  1400
  • jedna lekce
 • 8 SOUKROMÝCH LEKCÍ - 1 OSOBA
  6000
  • 8 lekcí
  • jedna osoba
 • 8 SOUKROMÝCH LEKCÍ - 2 OSOBY
  7200
  • 8 lekcí
  • dvě osoby
 • 10 SOUKROMÝCH LEKCÍ - 1 OSOBA
  7500
  • 10 lekcí
  • jedna osoba
 • 10 SOUKROMÝCH LEKCÍ - 2 OSOBY
  8200
  • 10 lekcí
  • 2 osoby

Svatební tanec

 • SVATEBNÍ TANEC
  4500
  • 5 lekcí

Podmínky a pravidla  PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ PŘEDPLATNÉHO STUDIA BAILA:

  1. Předplatné tanečního studia BAILA dává účastníkovi právo využívat placené služby po dobu jeho platnosti.
  2. Doba platnosti předplatného se stanoví od okamžiku jeho aktivace a platí během příslušného počtu lekcí (po sobě následujících) v souladu s uhrazeným předplatným. Předplatné je platné po dobu stanovenou počtem lekcí nebo po určité časové období.
  3. Předplatné může využívat pouze jedna osoba a je nepřenosné.
  4. Je možné obnovit až tři vynechané lekce během platnosti předplatného ZA PODMÍNKY, že upozorníte pedagoga a vedoucího studia o své nepřítomnosti předem. Prodloužit předplatné na toto období není možné, avšak lze přenést 3 lekce na návštěvu jiné skupiny. V takovém případě nabídne vedoucí studia předplatiteli skupiny na výběr. Navštívit takové lekce je třeba před skončením platnosti předplatného, jinak lekce propadají.
  5. V případě plánované dovolené se Vaše předplatné pozastavuje (nejdéle na 2 týdny), avšak pouze v případě, že jste na to upozornil(a) vyučujícího nejpozději 2 týdny před plánovanou dovolenou.
  6. Cena zaplaceného předplatného se nevrací. Cena služeb v rámci předplatného se nevrací a je nedílná. Vrácení peněžních prostředků za nevyužité předplatné nebo vynechané lekce není možné.
  7. Výměna již uhrazeného tanečního směru za jiný směr či jinou dobu lekcí je možná za podmínky dodatečného souhlasu vyučujícího a vedoucího.
  8. Pro změnu lekce z vážného důvodu je předplatitel povinen předem informovat vyučujícího/vedoucího studia o vynechání lekce a upřesnit jeho příčinu. Pokud by vedoucí studia nebyl předem upozorněn na nepřítomnost účastníka, bude lekce považována za nevyužitou a NEPŘENÁŠÍ SE.
  9. Úhrada služeb Studiu znamená souhlas účastníka se všemi pravidly Studia a zavazuje ho k jejich plnění.
  10. Studio může změnit rozvrh a měnit choreografa, pokud původní choreograf z jakéhokoliv důvodu (dovolená, nemoc, odchod ze Studia apod.) nemůže vést lekce. Při změně choreografa se peníze Klientovi za lekci nebo předplatné Studia nevracejí.
  11. Před počátkem každé lekce je Klient povinen předložit doklad o předplatném pracovníkovi Studia k registraci a po skončení pobytu ve Studiu si ho vyzvednout. Přístup na lekci je možný výhradně s předplatným nebo s platbou za jednu (jednorázovou) lekci. V případě ztráty dokladu o předplatném má Klient právo na jeho duplikát (s takovou otázkou je třeba se obrátit na recepční Studia).

  Start typing and press Enter to search