CENY

První lekce

 • PRVNÍ HODINA
  200
  • První lekce
  • 55 min
 • JEDNA LEKCE - STANDARD
  400
  • jedna lekce
  • 55 min

Předplatné

 • PŘEDPLATNÉ - STANDARD
  2900
  • 10 lekcí
  • 10 týdnů
  • prodloužení za 2600 Kč
 • PŘEDPLATNÉ NEOMEZENÉ
  2600
  • 1 měsíc
  • body balet, strečink
  • ranní hodiny
 • PŘEDPLATNÉ NEOMEZENÉ
  2800
  • 1 měsíc
  • body balet, strečink
  • večerní hodiny
 • PŘEDPLATNÉ NEOMEZENÉ
  3000
  • 1 měsíc
  • body balet, strečink
  • ranní + večerní hodiny

Soukromá lekce

 • SOUKROMÁ LEKCE - 1 OSOBA
  1200
  • jedna lekce
 • SOUKROMÁ LEKCE - 2 OSOBY
  1600
  • jedna lekce
 • SOUKROMÁ LEKCE - 3 OSOBY
  2000
  • jedna lekce

Soukromá lekce Předplatné

 • 10 SOUKROMÝCH LEKCÍ - 1 OSOBA
  10000
  • 10 lekcí
  • jedna osoba
 • 10 SOUKROMÝCH LEKCÍ - 2 OSOBY
  12000
  • 10 lekcí
  • 2 osoby

Svatební tanec

 • SVATEBNÍ TANEC
  7000
  • 5 lekcí

Podmínky a pravidla  PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ PŘEDPLATNÉHO STUDIA BAILA:

  1. Předplatné tanečního studia BAILA dává účastníkovi právo využívat placené služby po dobu jeho platnosti.
  2. Doba platnosti předplatného se stanoví od okamžiku jeho aktivace a platí během příslušného počtu lekcí (po sobě následujících) v souladu s uhrazeným předplatným. Předplatné je platné po dobu stanovenou počtem lekcí nebo po určité časové období.
  3. Předplatné může využívat pouze jedna osoba a je nepřenosné.
  4. Je možné obnovit až tři vynechané lekce během platnosti předplatného ZA PODMÍNKY, že upozorníte pedagoga a vedoucího studia o své nepřítomnosti předem. Prodloužit předplatné na toto období není možné, avšak lze přenést 3 lekce na návštěvu jiné skupiny. V takovém případě nabídne vedoucí studia předplatiteli skupiny na výběr. Navštívit takové lekce je třeba před skončením platnosti předplatného, jinak lekce propadají.
  5. V případě plánované dovolené se Vaše předplatné pozastavuje (nejdéle na 2 týdny), avšak pouze v případě, že jste na to upozornil(a) vyučujícího nejpozději 2 týdny před plánovanou dovolenou.
  6. Cena zaplaceného předplatného se nevrací. Cena služeb v rámci předplatného se nevrací a je nedílná. Vrácení peněžních prostředků za nevyužité předplatné nebo vynechané lekce není možné.
  7. Výměna již uhrazeného tanečního směru za jiný směr či jinou dobu lekcí je možná za podmínky dodatečného souhlasu vyučujícího a vedoucího.
  8. Pro změnu lekce z vážného důvodu je předplatitel povinen předem informovat vyučujícího/vedoucího studia o vynechání lekce a upřesnit jeho příčinu. Pokud by vedoucí studia nebyl předem upozorněn na nepřítomnost účastníka, bude lekce považována za nevyužitou a NEPŘENÁŠÍ SE.
  9. Úhrada služeb Studiu znamená souhlas účastníka se všemi pravidly Studia a zavazuje ho k jejich plnění.
  10. Studio může změnit rozvrh a měnit choreografa, pokud původní choreograf z jakéhokoliv důvodu (dovolená, nemoc, odchod ze Studia apod.) nemůže vést lekce. Při změně choreografa se peníze Klientovi za lekci nebo předplatné Studia nevracejí.
  11. Před počátkem každé lekce je Klient povinen předložit doklad o předplatném pracovníkovi Studia k registraci a po skončení pobytu ve Studiu si ho vyzvednout. Přístup na lekci je možný výhradně s předplatným nebo s platbou za jednu (jednorázovou) lekci. V případě ztráty dokladu o předplatném má Klient právo na jeho duplikát (s takovou otázkou je třeba se obrátit na recepční Studia).   Contact Us

   We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

   Not readable? Change text. captcha txt